Κατηγορία: projects

Στο μάθημα Project οι μαθητές εκπονούν μία ερευνητική εργασία εργαζόμενοι ομαδικά υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα.