Στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργανώνονται συναντήσεις των εκπαιδευτικών ώστε να έχουν διάχυση της γνώσης
Διαβάστε περισσότερα