Κατηγορία: Ενδοσχ. επιμόρφωση

Για την σχολική χρονιά 2014-2015 η δράση του σχολείου εστιάζεται στην ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του.