Στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργανώνονται συναντήσεις των εκπαιδευτικών ώστε να έχουν διάχυση της γνώσης...
Διαβάστε περισσότερα