Αρχιτεκτονική και ιστορία του Κάμπου

Σχολικό έτος 2013-2014

Τετράμηνο Α

Τάξη : Β

Τμήμα: Β4

Καθηγήτρια: Δρίζου Πουλουδιά (ΠΕ09)

arxitekt kampou

Σκοπός της εργασίας είναι η οικοδόμηση γνώσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων γύρω από την ιστορία και αρχιτεκτονική του κάμπου της Χίου.

 

Παρουσίαση project (A) (σε prezi)

Παρουσίαση project (B) (σε prezi)

Επισυναπτόμενα