Αθλητισμός

Σχολικό έτος 2013-2014

Τετράμηνο Α

Τάξη : Β

Τμήμα: Β3

Καθηγήτρια: Λυπαρή Ελευθερία (ΠΕ19)

athletics

Σκοπός είναι η μελέτη της έννοιας του αθλητισμού από διαφορετικές οπτικές πλευρές. Οι μαθητές θα διερευνήσουν τη διάσταση του αθλητισμού στον χρόνο, στην ψυχολογία του αθλητή και του φιλάθλου, στην παιδαγώγηση και στην κοινωνία. Θα διεξαχθεί έρευνα θέτοντας τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: Πώς ξεκίνησε ο αθλητισμός; Ποια η θέση του αθλητή στον αρχαίο κόσμο; Ποιοι οι κυριότεροι αθλητικοί αγώνες; Πώς συμβάλει ο αθλητισμός στην ψυχολογία του αθλούμενου; Τι αντίκτυπο έχει στην ψυχολογία του φιλάθλου; Πώς συμβάλει ο αθλητισμός στη διαμόρφωση του χαρακτήρα στη νεαρή ηλικία; Κατά πόσο οι αθλητικοί αγώνες επηρεάζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι; Ποιες οι επιπτώσεις στην κοινωνία από την εμπορευματοποίηση των αγώνων και των αθλητών;

 

Παρουσίαση project (σε prezi)

Παρουσίαση project (Β) (σε prezi)

Επισυναπτόμενα