Το ποδήλατο είναι μόδα;

Σχολικό έτος 2013-2014

Τετράμηνο: Β

Τάξη: Β

Τμήμα: Β1

Καθηγήτρια: Λυπαρή Ελευθερία (ΠΕ19)

bisycles

Σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το ποδήλατο ως μεταφορικό μέσο και ως άθλημα και θα διεξάγουν έρευνα θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα: 1) ποια είναι η ιστορία του ποδηλάτου; Πότε κατασκευάστηκε και πώς χρησιμοποιήθηκε αρχικά; 2) ποιες κοινωνικές αλλαγές επέφερε η χρήση του και ποιες ενισχύθηκαν; 3) ποια είναι η εξέλιξή του στη βιομηχανική παραγωγή; 4) πώς κατασκευάζεται; Ποια είναι τα κυριότερα μέρη του και ποια υλικά χρησιμοποιούνται; 5) ποια τα διαφορετικά είδη ποδηλάτου, ποια η χρήση τους και οι διαφορές τους στην κατασκευή τους; 6) ποια τα αγωνίσματα με ποδήλατα και ποιοι οι κυριότεροι αγώνες; 7) πώς χρησιμοποιείται το ποδήλατο σήμερα; Ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται και 8) σε ποιους λόγους οφείλεται η μεγάλη δημοτικότητά του στις μέρες μας;

 

Παρουσίαση project (σε prezi)

Παρουσίαση project (Β) (σε prezi)

 

Επισυναπτόμενα