Νερό, πηγή ζωής

Σχολικό έτος 2013-2014

Τετράμηνο Α

Τάξη : Β

Τμήμα: Β2

Καθηγητής: Κουφούδης Νικόλαος (ΠΕ04)

nero

Σκοπός της έρευνας είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος όπως η γνωριμία με τον κύκλο του νερού και τα χερσαία ύδατα, μέσω μίας σχολικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να μάθουν να φροντίζουν το περιβάλλον γύρω τους κατανοώντας τη σχέση αλληλεξάρτησης ανθρώπου ? φύσης. Σκοπός επίσης είναι να επισημανθεί η σπουδαιότητα του νερού όχι μόνο ως βασικού στοιχείου της ζωής των ανθρώπων αλλά και πως επηρέασε βαθύτατα τις κοινωνίες στην εμφάνιση των πρώτων μεγάλων πολιτισμών της ανθρωπότητας. Τέλος, σκοπός είναι να γίνει κατανοητό από όλους ότι το νερό επηρέασε και επηρεάζει τις ανθρώπινες κοινωνίες σε κάθε δραστηριότητά τους.

 

Παρουσίαση project (σε prezi)

Επισυναπτόμενα