Τηλεφωνική επικοινωνία

Τηλ. Διεύθυνσης:          2271042575

Τηλ. Γραμματείας:         2271044279

Τηλ. Υπ/νσης:              2271020394

Τηλ. Μηχ/σης:             2271020394

Fax:                           2271020086