Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο για τα ζευγάρια και τις ώρες εξέτασης των προφορικών για τις εξετάσεις ΚΠΓ 2017
Να έχετε μαζί σας πάντα την αστυνομική σας ταυτότητα

Επισυναπτόμενα